Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Rapor Süreleri 6 ay Daha Uzatıldı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-26670320-299-18656894 30.12.2020
Konu : 
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2020 tarihli ve 7013415 sayılı Bakan
Onayı.
b) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.07.2020 tarihli ve 8878012 sayılı Bakan
Onayı.
c) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.09.2020 tarihli ve 12374855 sayılı Bakan
Onayı.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgınının yayılımının en aza
indirilmesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretme ihtimali nedeniyle bu
kişilerin mümkün olduğu kadar eğitim hizmeti sunucularına başvurularının azaltılması amacıyla koruyucu ve
önleyici tedbirler kapsamında rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) eğitsel değerlendirme ve tanılama
faaliyetlerini en aza indirmek ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden faydalanan bireylerin olası
mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla RAM’larca düzenlenmiş olan özel eğitim değerlendirme kurulu
raporlarından Destek Eğitim Raporlarının;
- İlgi (a), (b) ve (c) Bakan Onayı ile uzatılan raporlardan bitiş tarihi 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020
tarihleri arasında olanların rapor sürelerinin bitiş tarihinden itibaren 6 (altı) ay uzatılması sağlanmış olup söz
konusu raporlardan 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla süresi dolan Destek Eğitim Raporlarının
sürelerinin bitiş tarihinden itibaren tekrardan 6 (altı) ay uzatılması,
- Özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarından Destek Eğitim Raporlarının bitiş tarihi 1 Ocak 2021 ile
30 Haziran 2021 tarihleri arasında olanların da, rapor sürelerinin bitiş tarihinden itibaren 6 (altı) ay uzatılması ve
böylece söz konusu raporların 6 (altı) ay daha geçerli sayılması düşünülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde; özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik RAM’lar
tarafından düzenlenmiş ve daha önce ilgi onaylar ile süresi uzatılan özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarından
Destek Eğitim Raporlarının bitiş tarihi 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında olanların sürelerinin bitiş
tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile uzatılarak söz konusu raporların 6 (altı) ay daha geçerli sayılması hususunu
olurlarınıza arz ederim.
Mehmet Nezir GÜL
Genel Müdür
Uygun görüşle arz ederim.
Mahmut ÖZER
Bakan Yardımcısı