REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KADERLERİ İLE BAŞBAŞA MI BIRAKILIYOR?

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KADERLERİ İLE BAŞBAŞA MI BIRAKILIYOR?

Coronavirüs salgını sonrası Eğitim Kurumları Tatil edildikten sonra,Rehabilitasyon Merkezleri can çekişmeye başladı.

Devletimizin hiçbir desteğinden yararlanamayan kurumlar,ne personeline maaş verebiliyor,ne kiralarını ne de kredilerini ödeyebiliyorlar.

Türkiye’nin 4 bir yanındaki kurucular,bölge milletvekillleri aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere   Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sıkıntılarını anlatıp,çözüm yolu arıyorlar

 

 

 

 Türkiye genelinde 81 ilde faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, 2669 kurumda 43.215 personel ile 426.460 özel gereksinimli (engelli) öğrenciye eğitim vermektedir.

2006 yılında çıkan kanun ile birlikte Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezilerinden eğitim alan tüm özel gereksinimli (engelli) öğrencilerin sağlık güvencesinin ne olduğuna bakılmaksızın eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin, kurumlara devam eden öğrencilere verdikleri eğitimin karşılığında devletten aldıkları ödeneklerin dışında başka bir gelir kaynağı bulunmamaktadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından sonra devletimizin aldığı karar gereği, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün özel eğitim kurumlarının tatil edilmesinden kaynaklı yaşanan mevcut süreç sebebi ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de olumsuz etkilenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik istikrar paketinde ve daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan ek önlemler paketinde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine yönelik her hangi bir destek ve teşvik bulunmamaktadır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışmakta olan eğitim personeli ve diğer personelin maaşları, SGK prim ödemeleri ve vergi ödemeleri, kurum binalarının kiraları, kredi ödemeleri ve benzeri ciddi diğer gider kalemleri mevcuttur. Bu şartlarda kurumların mevcut süreci yönetmeleri mümkün gözükmemektedir.

Eğitim kurumlarında çalışan eğitim personelleri yeni mezun veya emekli öğretmenlerden oluşmakta bu sebeple ya 450 günü doldurmadan devlet kurumlarına atanmakta ya da emekli eğitim personeli olması münasebetiyle personellerimizin %60’ı kısa çalışma ödeneğinden faydalanamamaktadır.

Yine Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından açıklanan teşvikler paketlerinde SGK ve vergi ötelemesi konusunda da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz mücbir sebep kapsamına alınmamıştır.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile mağduriyetin giderilmesi için yapılan görüşmelerde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin 2019 yılında yürürlüğe giren Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile yıl içerisinde telafi haklarının olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi ile eğitime ara verilmesi kararı sebebiyle yapılamayan eğitimlerin daha sonraki dönemlerde telafilerinin yapılarak ödemelerinin alınabileceği dolayısıyla mağduriyetin bu şekilde giderileceği ifade edilmiştir.

 

Ancak 45 gün eğitime ara verilen bir süre için telafi uygulaması eğitim kurumları için mümkün değildir.

Şöyle ki

1. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine devam etmekte olan özel gereksinimli (engelli) bireylerin eğitiminde devamlılık çok önemli olduğu için yılın om iki ayı eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Ku- rumlarda, okullar gibi telafi uygulaması yapılabilecek ara tatiller ve yaz tatili uygulaması söz konusu de- ğildir.

2. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine göre, öğretmenlerimiz haftada en fazla 40 saat derse girebilmektedirler. Kurumların açılacağı tarihteki mevcut öğrencilerin ders yükü ve yine aynı öğrenciler- den kurumların açıldığı tarihlerde eğitime gelemeyecek olanlardan kaynaklanacak telafi dersleri sebebiyle haftalık 40 saat ders yükleri dolacaktır. Dolayısıyla bu telafi yükünün 1 yılda da olsa verilebilmesi müm- kün değildir.

3. Bakanlığımızın yaptığı son atamalarla %30 oranında kurumlarımızdaki eğitim personelleri atanacak ve daha önceki atamalarda olduğu gibi eğitim personeli sıkıntısı hat safhaya ulaşacaktır.

4. Eğitim-öğretim başladıktan sonra normalleşmenin hemen sağlanamaması; telafileri bırakın, mevcut derslerin bile verilmesini zorlaştıracaktır.

Açıklanan sebepler ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ekonomik istikrar paketinde açıklanan ve mücbir sebep kapsamında sayılan sektörler arasına Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de alınarak SGK, KDV ve vergi ödemelerinin ertelemesinin sağlanması, olağanüstü durumdan kaynaklı kamuda çalışan öğretmen, ücretli öğretmenler ve Kur'an Kursu öğretmenleri ve yöneticilere yapıldığı gibi mücbir sebepten kaynaklı tatil süresince yapılamayan derslerin yapılmış sayılacak şekilde bir önceki ay gerçekleşen ödenekler dikkate alınarak, kurumla- rımıza ödeneklerin aktarılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.