BAKANLARIMIZA SORUNLARIMIZI İLETTİK

 

 

 

Muğla Ak Parti Sosyal Politikalar İl Başkanı Mehmet Tan, Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının düzenlemiş olduğu Ege Bölgesi Toplantısına katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn Fatma Betül Sayan Kaya Başkanlığında;

Sağlık Bakan Yardımcımız Sn Prof Dr Muhammet  Güven 

İçişleri Bakan Yardımcımız Sn Mehmet Ersoy 

Aile ve Çalışma Bakan Yardımcımız Mehmet Bey 

Gençlik ve spor Bakan Yardımcımız Sn Sinan Aksu 

Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sn Akif Özkaldı

Ticaret ve Gümrük Bakan YardımcımıZ Sn Sezai Uçarmak 

Edirne Milletvekili MKYK üyesi Fatma Aksal

Eski Bakanımız Sn Veysel Eroğlu


Bölge Milletvekilllerimiz  Ve bürokratlarımızın katılımıyla 

gerçekleşen toplantıda Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu adına ilgili Bakanlarımıza sorunlarımızla ilgili dosya sunup,destek istemiştir.

 

 

 

 Sayın: Fatma Betül SAYAN KAYA - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı     

 

Rehberlik Araştırma Merkezlerinde 

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

​1-Sorun: Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde yapılan iş ve işlemler ile değerlendirme kriterleri ilden ile hatta aynı ilin farklı ilçelerinde dahi farklılık göstermektedir. Bu değerlendirmeler özel eğitim ve rehabilitasyon hizmet sunum genel ilkelerine göre yapılmamaktadır.

Çözüm Önerisi: Bu değerlendirmeler bilimsel standart ve kriterlere uygun ölçme araçları ile yapılmalıdır.

2Sorun: Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti; bireysel ve yapılandırılmış gruplar ile sunulan grup eğitimi olarak düzenlenmesi gereken bütüncül bir hizmettir. Grup eğitimi kimlere verilmelidir sorusu bilimsel kriterlere göre değerlendirildiğinde, bulaşıcı hastalığı olan veya saldırgan davranışlar sergileyen bireyler dışında tüm engellilere verilmesi esas kabul edilmektedir. 

Ayrıca, iller bazında değerlendirme yapıldığında,  örneğin (a) ilinde %5 oranında 

grup eğitimi önerilirken, (b) ilinde %85 oranında grup eğitimi önerilmektedir. Türkiye ortalaması %40 civarındadır. Sonuç itibariyle engelli bireylerin büyük çoğunluğu grup eğitiminden yararlanamamaktadır. Engelli birey ve ailesinin yüksek yararı çerçevesinde konuya bakıldığında hak kaybına uğrayan engelli ve ailesinin olduğu açıkça görülecektir.

Çözüm Önerisi; 26 Şubat 2010 tarih ve 380-1031 sayılı, “Özel Eğitim Hizmetleri” konulu yazının yürürlükte olduğu ve özel eğitim hizmetlerinin bu esaslara dikkat edilerek sunulması gerektiği Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüklerine ivedi olarak hatırlatılarak uygulama birliği sağlanması sorunun çözümü noktasında ciddi katkı sağlayacaktır.

3.Sorun: Destek eğitim programları 2008 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiş ve son yapılan değerlendirme çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Çözüm Önerisi: Yapılan çalışmalarda önemli ölçüde yol alınmış olsa da son bir ortak değerlendirme yapılmasını, mesleki rehabilitasyon programları ile ortak bir sosyal grup çalışması programı oluşturulmasının gündeme alınması engelli bireyin ihtiyaçları açısından sorun çözümleyici olacaktır.

 

4.Sorun: Özel Eğitim değerlendirme Kuruluna Yapılan itirazların değerlendirilmesinde, mevzuat düzenlemesi olmasına rağmen velinin görüşlerinin dikkate alınmaması ve çocuğun eğitimini veren/verebilecek kurumlar adına bir temsilcinin kurula çağrılmaması.

Çözüm Önerisi; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 43. Maddesinde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun kimlerden oluşacağı açıkça belirtilmiştir. 43. maddenin 3. Bendi “Bu kurula ilgili bireyin velisi veya kendisi üye olarak katılır” 4. Bendi ise “Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların personellerinin kurula katılımı sağlanır” denilmektedir. Bu vesileyle, velinin görüşlerinin dikkate alınması ve engelli bireyi en iyi tanıyan eğitimcisinin kurula davet edilmesi ve görüşlerinin alınması yine engelli bireye en iyi hizmetin sunulması açısından katkı sağlayacaktır.

 

5.Sorun: Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim Değerlendirme kurullarınca, 2 ay, 4 ay, 6 ay gibi süreler içeren özel eğitim değerlendirme kurulu raporları verilmektedir. Bu durum engelli bireyin randevu alma-testler ve diğer süreçler bakımından sorunlar yaşanmasına neden olmakta, dolaylı olarak engelli bireyin destek eğitiminden yararlanabilmesi engellenmektedir.

Çözüm Önerisi; Bahse konu olan, kısa süreli raporların verilmesinin önlenmesi ve en az 1 yıl ve daha uzun süreli raporların verilmesidir.

 

5.Sorun: Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin sorunlar:

a)Destek eğitim programları çoğunlukla akademik beceri desteği olarak algılandığından engellinin diğer ihtiyaçları hiç değerlendirilmemekte, başka alanlardaki ihtiyaçlarına rağmen hizmet sonlandırılmaktadır.

b)Ağır düzeyde engeli olan bireylerde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetine ihtiyacı yoktur anlayışı ile hizmet sonlandırılmaktadır.

c)Yaş durumu dikkate alınarak, mesleki rehabilitasyon hizmetine yönlendirilerek hizmet sonlandırılmaktadır.

d) Özel eğitim gereksiniminin yanında psikolojik rahatsızlığı bulunması nedeniyle hizmet önerilmemekte ya da sonlandırılmaktadır.  

e) Bazen de “aldığı hizmetten fayda görmemiştir.” Değerlendirmesiyle sübjektif olarak hizmet sonlandırılmaktadır.  

 

Çözüm Önerimiz;

a)Programlar bireye destek olarak ve engellinin tüm ihtiyaçları dikkate alınarak algılanması gerekirken sınırlı ve okula destek anlayışı ile sürdürülmesi yaklaşımından vazgeçilmelidir. 

b)Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetinde bazen var olanı korumak ya da kontrollü olarak geriye gidişi planlamak ve bu konuda aileyi desteklemekte çok önemli bir kazanımdır. 

c)Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti engelli bireyin ihtiyaçlarını hedef almalıdır. Mesleki rehabilitasyona devam etmesi halinde bile özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçları devam edebilmektedir.

d)Tanılanmış ve tedavisi başlatılan psikolojik rahatsızlıkların özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti almaya engel olmadığı, hatta tam tersine bu hizmetin tamamlayıcı olduğu dikkate alınarak değerlendirilmesi yapılmalıdır.

e) Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunumunda engelli bireyin bazen mevcut durumunu korumanın bile önemli olduğu göz ardı edilmemelidir.

 

6.Sorun: Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporlarının yenilenmesinde iki rapor tarihi arasında boşluklar bulunabilmekte, bu da özel gereksinimli bireylerin eğitiminde aksamalara sebep olmaktadır. Eğitimin sürekliliği ilkesi sekteye uğramaktadır.

Çözüm Önerisi: Engelli bireyin raporlarının sona ereceği tarih bilindiğine göre yeni rapor için değerlendirme bu tarih dikkate alınarak yapılmalıdır. 

​Bir örnekle açıklarsak, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunun süresi 1 Mart 2019 tarihinde sona erecek engelli bireyin yeni raporunun başlangıç tarihi 2 Mart 2019 olmalı ve bu tarihten önce veliye raporun teslimi sağlanmalıdır. 26 Şubat 2010 tarih ve 380-1031 sayılı genelgenin uygulanması bu sorunu çözecektir.


 ​​

 

Sayın: Mehmet ERSOY 

T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı      

 

SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR

Kurumlarımızda eğitim alan özel çocuklarımızın servis hizmetlerinin ücretsiz olarak tarafımızdan yapıldığı malumlarınızdır. Gerek çocuklarımızın engelleri, gerekse toplu taşıma araçlarının yeterli standartları taşımaması sebebiyle bu hizmetin yapılması zorunluluk haline dönüşmüştür.

Bu hizmetin sunumunda ciddi problemlerle karşılaşılmakta ve uygulama birliği bulunmamaktadır. Bazı illerde güzergâh belgesi istenilmekte, bazı illerde fahiş fiyatlarla D2 özel ve D4 belgeleri istenilmektedir. Öğrenci servis plakası (S-C-J) isteyen iller bile bulunmaktadır. Bazı illerde ise mevcut belgelere bakılmaksızın trafik cezaları kesilmekte, araçlarımız bağlanmaktadır.

Ücretsiz yaptığımız servis hizmetimiz bu şartlarda sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Gerek bu hizmetin sürdürülebilmesi gerekse özel çocuklarımızın mağdur olmaması adına uygulama birliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine özgü öğrenci taşımakla ilgili bir yetki belgesinin ücretsiz olarak kurumlarımıza verilmesi talebimizdir. Ayrıca bu servis hizmetlerinden faydalanan özel öğrencilerimiz için kurumlarımıza servis ücreti ödenmesi bu hizmetinin sürdürülebilmesi adına önem arz etmektedir..

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

 Sayın Prof. Dr. Muhammet GÜVEN

Sağlık Bakan Yardımcısı

 

20.02.2019 tarih, 30692 sayılı Resmi Gazete’de; Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdiği malumlarınızdır.

 

Uzun süredir beklenilen Çözger Yönetmeliği; çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Şöyle ki; adı geçen yönetmelik yayınlanmış ancak altyapısı tamamlanmadan hemen uygulamaya geçilmiştir. Bu tarihten sonra eski tip raporlar sistemden kaldırılmıştır. Sistemin ana unsuru olan ÇÖZGER Hekimlerinin eğitimleri yapılmamış ve hastaneler konu ile ilgili yeterince bilgilendirilmemiştir. Söz konusu yönetmelik doğrultusunda;özellikle Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilde sağlık kurulu raporu almak için başvuran engelli bireylere çok ileri tarihlere randevular verilmekte ve rapor süreci çok uzamaktadır. Rapor süreci çocuklarımız için çok zorlayıcı ve yıpratıcı bir sürece dönüşmüştür.

 

Durumu bilgilerinize sunar, özel gereksinimli çocukların kurumlarımızdan aldıkları destek eğitimlerinin aksamaması, bunun yanı sıra engelli bireylerin ve ailelerinin mağdur edilmemesi adına yaşanılan sorunların acilen çözüme kavuşturulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.