MART 2019 ÖDENEKLERİ MAL MÜDÜRLÜKLERİNE AKTARILMIŞTIR