KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ DERNEK AÇIKLAMASI

SAYGIDEĞER ÜYELERİMİZE;

Malumlarınız olduğu üzere 13/08/2018 Pazartesi günü yani bugün, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ ve daire başkanımız Sayın Hasan ÖZTÜRK makamlarında ziyaret edilmiştir.

Özel eğitimin ve sektörün geleceğine dair birçok konu istişare edilmiş olmakla birlikte ,özellikle sıcak gündem olması münasebetiyle KİMLİK DOĞRULAMA ( KAMERA SİSTEMİ )’nin uygulanması konusu değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere bundan iki yıl önce ilgili kanun ile  biyometrik kamera (yüz tanıma ) sistemini hayata geçirecek olan yasal zemin hazırlanmış 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmış,yazılım geliştirme noktasında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle uygulamaya konulamamış ve söz konusu uygulama 1 Eylül 2018 tarihine ertelenmişti.

Yasa gereği ilgili sistemi uygulamaya geçme zorunluluğu olduğundan, Milli Eğitim Bakanlığının yasal olarak üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmek durumunda olduğu ifade edilmiştir.
İlgili yazıdada açıkça ifade edildiği üzere;

1 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması zorunlu olan kamera sisteminde istenen özellikler şu şekildedir:
1.      Kurum giriş ve çıkışlarına yüksek çözünürlüklü kamera. (İki kapısı olan kurumlar için giriş ve çıkış tabiri kullanılmıştır.)
2.      90 gün kayıt yapabilen DVR cihazı

Sistem kurulumu yapıldıktan sonra tüm kurumlar, bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine satın alma faturaları ile başvurup durumu belgelendirecek ve kamera sistemi kurulumunu il/ilçe müdürlüklerine onaylattıracaklardır. İl/ilçe müdürlüklerine bilgi vererek kurulum onayını yaptırmayan kurumlar ödeme alamayacaklardır.

Kurumlarımızda şu anda mevcut bulunan kamera sistemi şayet bu özellikleri karşılıyor ise o kurumlarımızın yeni baştan kamera sistemi kurmasına gerek olmayacaktır. Fakat bu kurumlarımız da resmi bir yazı yazarak, durumlarını il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildireceklerdir.

90 gün kayıtta kalacak olan bu görüntüler öğretmen ve öğrencinin kolay tanınmasını sağlayacak çözünürlükte ve açıda olacaktır. Ödemeye esas bir kayıt olduğu için de herhangi bir teftiş sırasında istenebilecektir.
Ayrıca ilgili sistemi kurduğunu belgelemeyen kurumlara ödeme yapılmayacaktır.

Kurumlarımızın mağdur olmaması açısından bir an önce sistem kurulumlarını yaptırması gerektiğinin bölgenizdeki tüm kurumlara duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

Özel Eğitim Kurumları Derneği Adına.

YUNUS KILIÇ